Top Story

Dollar Euro

Kan de dollar nog verder dalen?

21 oktober 2017

Jérôme van der Bruggen

De zwakte van de dollar sinds het jaarbegin kan beleggers die in euro rekenen, op het verkeerde been zetten omdat de wereldwijde beurzen het goed hebben gedaan. Hoewel de Amerikaanse beurzen in dollar met meer dan 12,5% zijn gestegen, verdwijnt dat rendement als sneeuw voor de zon als we het omrekenen in euro. We belichten de diverse oorzaken van die daling en geven onze vooruitzichten voor het groene biljet in de komende twaalf maanden. Laten we eerst even terugblikken … In november 2015 werd het duidelijk dat de Amerikaanse beleidsrente voor het eerst sinds 2006 zou stijgen. In afwachting hiervan steeg de dollar aanzienlijk ten opzichte van de euro. We hebben toen op verschillende elementen gewezen die tot voorzichtigheid moesten aanmanen ten aanzien van een overdreven en aanhoudende stijging van de dollar. Lees meer…

Zylab

EBBEN Partners gaat ZyLAB techniek inzetten

19 oktober 2017

EBBEN Partners en ZyLAB gaan samenwerken. ZyLAB is leverancier van innovatieve eDiscovery oplossingen en EBBEN Partners is gespecialiseerd in onderzoeken naar fraude en integriteit en gaat de geavanceerde technologie van ZyLAB gebruiken voor feitenonderzoek naar vermoedens van fraude, corruptie en kartelvorming. Daarnaast zal het onderzoeksbureau ZyLAB gaan inzetten voor meer preventieve onderzoeken zoals “investigative due diligence”, internal – en compliance audits. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Over korte benen

21 oktober 2017

Vraag ons niet om partij te kiezen in het Spaans-Catalaanse politieke conflict. We wagen ons immers liever niet aan een keuze tussen de ijzeren greep van een unitair regime en zeemzoet regionalisme. Vooral niet wanneer de eerstgenoemde groep zich van een soort buitensporig geweld bedient dat zelfs de hertog van Alva zou weten te bekoren en wanneer de tegenstrever zich beroept op zijn of haar superioriteit (van economische of enige andere orde). De gewaagde gok van de Catalaanse leider om te zwaaien met de nucleaire optie van afscheiding, lijkt zich momenteel alleszins in zijn nadeel te ontwikkelen nu het Catalaanse middenveld twijfelt en hij op de linkerflank met scherp wordt beschoten door radicale medestanders. Het vage antwoord van maandag op de vraag van Madrid of de onafhankelijkheid van de regio nu al dan niet werd uitgeroepen tijdens de lange redevoering van de Catalaanse parlementsvoorzitter op 12 oktober, legt de bal in het kamp van Madrid waar een drieste Premier (en een vervaarlijk ronkende vicepremier) met hel en verdoemenis dreigen. La Teoría del Loco – zoals u zich weet te herinneren. Een doorzichtige politieke tactiek die echter de Spaanse rente toch opnieuw wat hoger jaagt en opnieuw enige deining op de Spaanse aandelenbeurs veroorzaakt. Lees meer…

Top Story

GDPR beeld

Onderzoek op komst naar haalbaarheid internationaal kaderverdrag handhaving GDPR

18 oktober 2017

Tijdens de 39e Internationale Conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming (ICDPPC) in Hong Kong zijn deze week wereldwijde afspraken gemaakt om effectiever samen te gaan werken bij handhaving. Op initiatief van de Nederlandse  Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en haar Britse collega toezichthouder Information Commissioner’s Office (ICO) is een bestaande internationale overeenkomst over handhavingssamenwerking dusdanig aangepast dat het voor toezichthouders mogelijk wordt om zelf te bepalen welke gegevens zij internationaal willen delen. Verwacht wordt dat hierdoor meer toezichthouders tot deze overeenkomst zullen toetreden waardoor er effectiever samengewerkt kan worden. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

The Madman theory ( of te weten: La Teoría del Loco)

11 oktober 2017

Omdat er (meer dan) ernstige twijfels waren gerezen over de geestelijke gezondheid van de Amerikaanse president, werd besloten om hem de toegang tot de nucleaire lanceringcodes te ontzeggen. Een eenvoudige ingreep volstond hier voor. De zittende president werd immers tot een wanhoopsdaad in staat geacht omdat hij maar niet wilde begrijpen dat een akkefietje als het Watergate schandaal tot een dergelijke proportie kon worden opgeblazen, terwijl dit voorval geen enkel politiek belang had. Nixon wist zich immers herverkozen met een (ongeëvenaarde) voorsprong van 18 miljoen stemmen op zijn tegenstander (die zelfs binnen eigen rangen erg omstreden was). Dat zijn politieke verwezenlijkingen, die hem tot de meest doortastende president ooit hadden gemaakt, niet volstonden om de afzettingsprocedure tegen te houden, kon en wilde hij maar niet bevatten. Zowel zijn verdiensten op het interne front, met ongeziene maatregelen die het milieu beschermden en de rassenongelijkheid hielpen bestrijden tegen een achtergrond van relatief lage werkloosheid en gestage economische groei, als op de internationale bühne, met onder meer een doorbraak in de internationale relaties met China, werden volgens hem ten onrechte over het hoofd gezien. Zijn frustraties liepen dermate hoog op dat hij op veilige afstand werd gehouden van de beruchte rode knop (die overigens niet echt bestaat) en de nucleaire codes. Lees meer…